Tudjunk meg mindent a Bioharmonex készülékről

Tudjunk meg minden a Bioharmonex készülékről

2019.12.02 15:28

Harmonizálja életét!
A BioHarmonex® kifejezetten otthoni használatra kifejlesztett biorezonanciás készülék, amely
nagyon alacsony intenzitású, pulzáló elektromágneses mezőt bocsát ki. A bárki által könnyen
kezelhető, modern, esztétikus megjelenésű, harmadik generációs készüléken már huszonöt
programot állíthatunk be szükségleteinknek megfelelően.

A biorezonanciáról érthetően
A biorezonancia a jövő orvostudományának egyik legnagyobb ígérete, mivel a szervezet
legalapvetőbb folyamatainak befolyásolásával beindítja, serkenti a szervezet
önregenerációját.
Manapság egyre többet hallunk a természetgyógyászok és holisztikus szemléletű orvosok által
használt biorezonancia terápia és diagnózis alkalmazásáról.
Sokan azonban kételkednek, hiszen az orvoslásnak olyan módszere ez, amely a hullámtanban
kevésbé járatos emberek számára inkább tűnik misztikusnak, mint tudományosnak. És miért
is hinnénk el azt, amit nem értünk?
Lássunk tehát egy közérthető magyarázatot a biorezonancia működéséről, és hogy milyen
lehetőségeket tartogat számunkra a biorezonancia terápia...
A XXI. században már idejét múlttá vált az a newtoni fizikát félreértők által hangoztatott
felfogás, miszerint az anyagi világ különálló és egymástól független szilárd testekből tevődik
össze.

A modern tudomány ma már arról beszél, az általunk érzékelhető fizikai síkon
megtapasztalható világ egy igen bonyolult információ-összeköttetéseken alapuló, érzékenyen
összehangolt rendszer.
Ezen belül az emberi szervezet sem csupán egy molekulából felépülő biokémiai struktúra, azaz
fizikai test, hanem rezgő hullámformák bonyolult és egyben nagyszerű szövevénye.
Lednyiczky Gábor
Hippocampus, Electromagnetic bio-communication
A jövő tudománya

A holisztikus gondolkodású tudósok szerint a szervezet

önregenerációs képességének serkentése a betegségek gyógyításának, és végső soron az
egészség megőrzésének is a kulcsa egyben.
A modern orvostudomány nem tudna létezni az olyan diagnosztikai eljárások nélkül, mint az
EKG, EEG, EMG, amelyek a szív, az agykéreg és a vázizomzat elektromos aktivitását mérik.
A szervezet elektromos tevékenységének mérése azonban újabb korszakához érkezett, ez
pedig a Biorezonanciás elven működő diagnosztika és terápia alkalmazása.
A szervezet elektromágneses erőtereinek mérésén, és ezen rezgések újrahangolásán keresztül,
új távlatok nyíltak meg az orvoslásban. A biorezonancia a sejtjeink elektromos tevékenységét
vizsgálja. Általa hiteles információkat kaphatunk szervezetünk sejtjeinek komplex
működéséről.
Rész és egész...

A földfelszín és az ionoszféra közötti mágneses kölcsönhatások
eredményeképpen egy rendkívül alacsony, 7.8 Hz frekvenciájú rezgés mérhető bolygónkon
mindenütt (Winfried Otto Schumann, München, 1952). Ennek a természetes elektromágneses
rezgésnek sokáig nem is tulajdonítottak jelentőséget.
A Schumann-hullámok 1978-ban kerültek az érdeklődés középpontjába, amikor kiderült,
hogy megegyeznek az emberi agy 7-10 Hz-es alfa-hullámainak rezgésszámával, melyek
az álom és ébrenlét határán jelentkeznek a hippocampusban.
Mint később kiderült, a Schumann-hullámok az egész bolygónkat körbeölelő elektromos
mezőt alkotnak, így ez a rezgés a Föld összes emlősénél azonos.
EM

Ez az elektromágneses (EM) tér szabályozza, váltja ki és hangolja
össze szervezetünk sejtjeinek másodpercenkénti sokezer kémiai folyamatát, így közvetve ez
a mező gondoskodik az emberi szervezet egészségének fenntartásáról is.
A NASA megfigyelései igazolják, hogy az űrállomásokon, ahol a Föld elektromágneses
hatása nem érvényesül, az emberek szervezetének belső egyensúlya felborul. Ennek a
felismerésnek köszönhetően, a Schumann-hullámokkal megegyező elektromágneses mezőt
gerjesztettek az űrállomásokon, hogy az űrhajósok egészségi állapotát fenn tudják tartani.
A kutatások során azonban felismerték a lehetőségét annak is, hogy ezeknek az
elektromágneses erőtereknek a szabályozásával a legénység egészségi állapotát a távolból
felügyelni és szükség esetén gyógyítani is lehetséges.
Ahogy az a tudományos felfedezésekkel lenni szokott, a biorezonancia kutatás is felgyorsult a
NASA érdeklődésének köszönhetően.
Rezgés az egész élet

Sok kicsi sejt, sok kicsi rezgés...

Az emberi testet sejtek, szövetek alkotják, melyek mindegyike táplálkozik, energiát termel és
funkciójának betöltése közben valamilyen anyagcsereterméket hoz létre. Már az 1980-as
években F. A. Popp utalt rá, hogy a testünkben másodpercenként vegyi folyamatok milliárdjai
(3x1016 vegyi folyamat/sec) mennek végbe. Ez sejtenként és másodpercenként közelítőleg
7.000 kémiai reakciót jelent.
Mae Wan Ho, a genetikus biokémia doktora fedezte fel, hogy a sejtek minden biokémikus
folyamatát megelőzi egy elektromágneses aktivitás. Ezzel megszületett a biológia egy új
korszaka, a kvantum-biológia.
Az élet, kémiai anyagok által hordozott elektromágneses energiák végtelenül intelligens
kölcsönhatása.
dr. F. K. Bellokossy
Denver, Kolorádó állam
Testünk minden egyes sejtje piciny elektromágneses egység, amely külső energia hatására
elektromos impulzussal reagál, vagyis kommunikál.

A hormonális és az idegi irányítás mellett van tehát egy elektromágneses bio-kommunikációs
irányítórendszerünk is, amely a sejtek biokémiai folyamatainak összehangolásáért felelős.
Ennek mérhető elektromos tevékenységből következtetni lehet a szervezetben végbemenő
folyamatok állapotára.
A hullámok ereje
A biorezonancia alapját az a megállapítás képezi, hogy az anyagnak van egy materializálódott
formája és van egy elektromágneses tulajdonsága is. Vagyis, ahogy a különböző elektronok
mozognak a molekulákban, állandó kölcsönhatásban, kommunikációs összeköttetésben állnak
a környezetükkel.
Mivel az emberi szervezet több milliárd sejtből épül fel, számos folyamatnak kell egyszerre
tökéletes sorrendiséggel megvalósulnia. Ez óriási szervezési munkát és megfelelő sebességű
irányítást igényel. Elég egy-egy kis kicsúszás, és már nincs is megfelelő sorrend, vagy
megfelelő alapanyag a következő sejt-művelethez.
A biorezonancia egy olyan eljárás, amely a sejtekkel elektromágneses jelek segítségével
kommunikál. Az eljárás lényege, hogy ha bármilyen külső hatásra (és abból akad bőven) a
sejtek hibás utasításokat kapnak, akkor ez az elváltozás mérhető és még idejében
helyrehozható.
Interferencia

Ahhoz hasonlíthatjuk, mikor egy zeneszám hallgatása közben a hangulatunk
megváltozik. Ha rossz a kedvünk, a kedvenc zenénk meghallgatása helyrehozhatja lelki
állapotunkat. A hibásan működő sejtjeink "rosszkedvűek", a biorezonancia pedig a "kedvenc
zenéjük", amely rendkívül finom, alacsony intenzitású rezgésekkel újra felhangolja
sejtjeinket.
Az eljárás a hullámtan törvényeiből ismert rezonancia, illetve kioltás jelenségein alapul. A
rezonancia tulajdonképpen a különböző hullámoknak a találkozása során kialakuló jelenség,
amelynek kimenetele attól függ, hogy a hullámok milyen fázisban vannak a találkozás
pillanatában. Tehát míg egyes hullámok erősítik, mások gyengítik vagy teljesen kioltják
egymás hatását.
Sejtbeszéd

W. Ross Adey baromfiból származó agysejteket vizsgálva arra jutott, hogy a
sejtek rezgésekre tanúsított reakciója a frekvenciától és a jel intenzitásától is függ. A jelek
továbbítása a szövetekben lévő proteinláncok közötti gyenge kötőerőnek köszönhető. Ezért
csak akkor léphet fel a jeltovábbítás, ha az elektromos impulzus elég intenzív ahhoz,
hogy gerjessze ezeket a proteinláncokat, de nem olyan nagyfokú, hogy attól a láncok
szétváljanak.
A sejtek tehát megszűrik, hogy milyen jeleket engednek be. Ezért javításukhoz ismerni kell,
hogy melyik típusú sejt, milyen frekvencián kommunikál, mert mindegyik sejtet a saját
nyelvén kell megszólítani.
Ezt a kommunikációs rést Adey-ablaknak, vagy biológiai ablaknak nevezik. Ennek
köszönhető, hogy a biorezonanciás terápiáknak nincsen káros mellékhatásuk, hiszen a nem
nekik szóló üzeneteket mégcsak meg sem hallják a sejtek.
Ok és okozat

Alaptézis, hogy nincsen patológiás működés patológiás rezgések nélkül.
Tehát a betegség minden esetben hibás rezgésként jelentkezik a szervezet elektromágneses
képében, vagyis zavar támad a szervezet elektromágneses egyensúlyi állapotában.
Az egészséges hullámokat harmonikusnak, a betegségekre jellemző hullámokat pedig
diszharmonikusnak nevezzük.
A kezelések lényege, hogy a harmonikus rezgéseket megerősítsük, a diszharmonikus
rezgéseket pedig megszüntessük. Ez azt jelenti, hogy ha betegség esetén ellenkező értelmű
hullámokat bocsátunk a szervezetre, akkor azzal a sejtek hibás kommunikációját kioltjuk,
vagyis magát az okot szüntetjük meg.
Tehát arra kell figyelni, hogy a megfelelő nyelven, a megfelelő hangerőn és megfelelő
hosszan beszéljünk a megfelelő sejtekhez. És természetesen, hogy megfelelő dolgokat
mondjuk nekik...
Víz emlékezet

A kérdés már csak az, hogy mennyi ideig tartható fenn ez az információ

a sejtekben.
A szervezet meg tudja őrizni a különböző biológiai értelmet hordozó jeleket, és pedig a
szervezet nagy részét alkotó vízmolekulák segítségével. Természetesen ennek a
vízmemóriának az információhordozó képessége nagymértékben függ a szervezet
hidratáltsági állapotától is.
A víz molekula dipólusos tulajdonsággal bír, ami azt jelenti, hogy az egyik oldala inkább
negatív, a másik oldala pedig inkább pozitív. A negatív a pozitívval kapcsolódik össze, így
ezek a térben óriási variációs lehetőséggel képesek elrendeződni. Ez adja a sejtek biológiai
emlékezetét.
Sajnos ez a tároló nem örök, hiszen a külső környezeti hatások idővel felülírhatják ezeket a
jeleket, viszont hosszabb ideig megőrződnek, ha újra és újra megismételjük a
kezeléseket.
Alternatívák

A biorezonanciának két ágazata van. Az egyikben a beteg rezgéseinek mérése után azok
specifikusan módosítva visszavezetésre kerülnek a páciensre. Ezzel mód nyílik a
diagnosztikára és a személyre szabott terápiára is. Hátránya a terápiás alkalmazásban,
hogy bár vivőanyagokkal napokig fenntartható az elektromágneses stimuláció, jelentős
eredmény csak hosszabb távú kezelésekkel érhető el, ami pedig jelentős költséggel jár.

A biorezonancia másik iránya, a bárki által könnyen használható, kifejezetten otthoni
alkalmazásra fejlesztett készülékek. Ezek diagnosztikai célokra nem alkalmasak, de
különböző terápiákra annál inkább, különösen a megelőzési szakaszban.
Az ilyen készülékekbe előre kidolgozott frekvencia tartományokat építenek be, amelyek
különböző működési zavarok vagy betegségek esetén segítenek helyreállítani a szervezet
egyensúlyát. Használatukkal orvosi felügyelet nélkül tartható fenn a folyamatos
elektromágneses biostimuláció.
Egészséges rezgéseink
Az orvostudomány fejlődésével egyre több szakember figyelme irányul a prevencióra és a
mellékhatásoktól mentes "természetes gyógymódokra". Az utóbbi idők kutatásai mind a
regenerációs képesség javításában, mind a környezeti egészségkárosító hatások kivédésében a
biofizikai orvoslást említik a legtöbb sikert ígérő módszereként.

A biorezonancia a jövő orvostudományának egyik legnagyobb ígérete, mivel a szervezet
legalapvetőbb folyamatainak befolyásolásával beindítja, serkenti a szervezet
önregenerációját.
Nagy előnye, hogy természeténél fogva felhasználási területe igen sokrétű, és káros
mellékhatása sincs. Csak arra tanítja meg a szervezetet, amit az valaha - egészséges korában
- már tudott.
Prof. Dr. Sci. Med. Valéria Szedlák-Vadócz
BioHarmonex, a család legjobb barátja...
Manapság a biorezonancia terápiát a szervezet regenerációs- és
alkalmazkodóképességének javításában, illetve a környezeti egészségkárosító hatások
kivédésében az egyik legígéretesebb módszerként tartják számon.

A biorezonanciával elért nagyszerű eredmények miatt napjainkban
egyre nagyobb az igény az olyan biostimulációs eszközökre, amelyek kicsik, olcsók,
hordozhatók, egyszerűen kezelhetők és biztonságos megoldást szolgáltatnak minden
korosztály számára.

A CaliVita® International az elsők között ismerte fel, hogy megsokszorozhatja a táplálék-
kiegészítők pozitív hatását, ha a szervezetben zajló biokémiai folyamatok szabályozását is

támogatja. Így került piacra a CaliVita® Electronics által forgalmazott, nemzetközi hírű
kutatók által kifejlesztett BioHarmonex.
Ez a készülék mellékhatások nélkül erősíti meg a szervezet rendben működő élettani
funkcióit, és ugyanakkor újraindítja a blokkolt információátviteli csatornákat, ezáltal
helyreállítja a kóros folyamatokat is. Egyszerű alkalmazhatóságának köszönhetően ma
páciensek milliói részesülnek naponta biorezonanciás elektroterápiában.
A biostimuláció alapjai

A biorezonancia egy olyan eljárás, amely a szervezet sejtjeivel extrém alacsony intenzitású
elektromágneses jelek segítségével kommunikál.
Az eljárás lényege, hogy civilizációnk káros környezeti terhelésének köszönhetően a
szervezet bio-kommunikációs irányítórendszere gyakran hibás utasításokat ad a sejtjeinknek,
amelyek így hibásan végzik el a feladataikat. Mivel a biokémiai folyamatok egyensúlyának

felborulása testünk betegségeinek első állomása, ezért ezek helyreállítása egyúttal az első
lépés lehet az újra egészséges életünk felé.
Lednyiczky Gábor, az 1997-es év "Természetgyógyászatért Díj" egyik birtokosa, a téma
nemzetközileg elismert legnagyobb hazai szakértője és egyúttal a BioHarmonex fejlesztője
szerint, az élő szervezet egy bio-kibernetikai, azaz önszabályozó rendszer. Ha befolyással
tudunk lenni ennek a kifinomult irányítórendszernek a működésére, és helyre tudjuk hozni a
vezérlés hibáit, akkor ezzel az egészségi állapotunkat is helyrehozhatjuk.
A biorezonancia-terápiával olyan dolgokra tanítható meg a szervezet, amit az korábban már
tudott, csak időközben elfejtett.
A haladó gondolkodású orvosok számára az teszi vonzóvá a biorezonanciát, hogy a szervezet
saját biokommunikációs vezérlő rendszerét használja fel az egészség megőrzésére. Mivel ez a
betegségmegelőzés teljesen természetes és holisztikus megközelítése, nemcsak az orvosi
szakma számára hordoz lehetőségeket.
A biorezonancia terápián keresztül az egészség megőrzés napjainkra minden hús-vér ember
számára elérhetővé vált, így az Ön számára is. Ráadásul, ha szeretné, akkor minden nap, a
saját otthonában és minden családtagja számára!
A sokoldalú megoldás, BioHarmonex
A szervezet elektromágneses irányító folyamataiba képesek vagyunk specifikusan
beavatkozni a BioHarmonex által közvetített jelek segítségével, így célzott terápiára van
lehetőség.
Hiszen a BioHarmonex egy olyan elektronikus készülék, amely nagyon alacsony intenzitású,
pulzáló elektromágneses mezőt bocsát ki. Fölöttébb figyelemreméltó jellegzetessége az, hogy
1Hz és 200kHz közötti frekvenciatartományban üzemel, ami azt jelenti, hogy egyszerre igen
sok biológiai ablakot nyit meg, vagyis sokkal hatékonyabb, mint azok a készülékek,
amelyek csak kisebb frekvenciaspektrumban működnek.
A BioHarmonex olyan információs csatornán (biológiai ablak) keresztül adja le jeleit,
melyeken a szervezet számára hasznos információk terjednek. Mind a 20 programot úgy
tervezték meg, hogy az adott testfunkcióhoz vagy testrészhez kapcsolódó sejtszintű
elektromágneses aktivitásnak megfeleljen.
A különböző programok részben a prevenciót, részben az egész test harmonizálását
szolgálják, segítik a szervezet megújulását, növelik a védekezőképességét, támogatják az
anyagcserét, fokozzák a csontépítést, javítják a vérkeringést.
BioHarmonex az egész családnak...
32 összetett programot tartalmaz, melyek minden igényt lefednek, a kicsiktől a nagyokig, a
gyermekektől az idősebbekig...
Ez a 32 komplex program szervrendszerekre csoportosítva tartalmazza a BioHarmonex
elődje, a Lenyo Mobil nevű készülék programjait. A technika fejlődésének köszönhetően
azonban a BioHarmonexre már nem egyesével kell feltöltögetni ezeket.

A BioHarmonex mind a 32 beépített programja egy-egy külön szimfónia, amelyek
mindegyike 12-18 alprogramot foglal magában, ezzel lefedi mind a 96 korábbi programot.
Ennek az egyszerűsítésnek köszönhetően a BioHarmonexet lényegesen könnyebb használni,
mint elődeit.
A szervezet önszabályozó és alkalmazkodási folyamatainak javulása már igen rövid, néhány
kezeléses használat után mindenki számára észrevehető.
A régebb óta fennálló betegségek esetén a legszembetűnőbbek a változások, de a Fájdalom,
Lazítás vagy az Edzés után program hatása a fiatalabb és egészséges felhasználók számára is
azonnal érzékelhető.
A BioHarmonex programjai
A legújabb fejlesztésnek köszönhetően a BioHarmonex III. készülékben mind a 25 program
erősségét 3 választható fokozatban lehet beállítani. Ennek az egyszerű fejlesztésnek
köszönhetően a készülék felhasználási lehetőségei megsokszorozódtak. Most nézzük meg
egyesével a programokat, az 5 új program a sor végén található.

GYERMEK

A gyors változás, növekedés, fejlődés miatt a gyermek anyagcseréjének speciális igényei
vannak. A Gyermek program ezeket a speciális igényeket célozza meg.

IMMUN

Az immunrendszert támogató program. Hatékonyan lehet kombinálni olyan egyéb,
immunrendszert támogató programokkal, mint a Gyermek, Örökifjú, Méregtelenítő,
Nyirokrendszer. Használata kiemelten ajánlott a szervóra szerint 5, 16 és 20 órakor.

ÖRÖKIFJÚ

Az Örökifjú program a szervezet antioxidáns rendszerét célozza meg. Az antioxidáns
folyamatok hatnak a sejtek károsodása ellen, így öregedésgátló hatásuk van. Hatékonyan

kombinálható a Méregtelenítő, Keringés, Bioritmus és Meridián programokkal. Használata
kiemelten ajánlott a szervóra szerint 5, 16 és 18 órakor.

HORMON

A program feladata a hormonrendszer működésének harmonizálása. Ezzel együtt ajánljuk az
Örökifjú és a Menses programokat. Használata kiemelten ajánlott a szervóra szerint 4, 5 és 6
órakor. A Hormon program nem kizárólag a hölgyek programja, a férfiak hormonrendszerére
is kedvező hatással van.

FÁJDALOM

Általános fájdalomcsillapító hatást fejt ki a fájdalomküszöb emelésével. Kitűnően
alkalmazható visszatérő migrénes fejfájásra, régóta fennálló ízületi fájdalmakra de a hírtelen
támadt sérülések okozta fájdalmak enyhítésére is. Kiemelten ajánlott használni a szervóra
szerint 24 órakor.

LAZÍTÁS

Ezt a programot a mai rohanó világban gyakran előforduló stresszhatások kezelésére
ajánljuk.
Legideálisabb este vagy lefekvés előtt futtatni, de napközben is jó szolgálatot tehet egy-egy
stresszel teli helyzetben, legyen szó akár vizsgáról, tárgyalásról vagy egy előadás
megtartásáról. De kiváló pihenéshez, feltöltődéshez és relaxációs programokhoz is.
Használata kiemelten ajánlott a szervóra szerint 21 és 23 órakor.

IDEGEK

A program célja az idegrendszer működésének támogatása. Ideális mindazoknak, akiknek
minden nap kifogástalan szellemei működésre és koncentrációra van szükségük.

Hatékonyan használható a Lazítás programmal együtt. Használata kiemelten ajánlott a
szervóra szerint 10, 12, 14, 16, 23 és 24 órakor.

SÚLYCSÖKKENTŐ

Az egyetlen módja annak, hogy a zsír eltávozzon a testünkből, ha kiszabadul a zsírszövetből
és a máj lipoproteinné alakítja át.
Ha átalakult lipoproteinné, a sejtek fel tudják venni, hogy energiává alakítsák vagy értéktelen
anyagként kiválasszák. Ez a program ezt a folyamatot támogatja. Használata kiemelten
ajánlott a szervóra szerint 1, 4, 13, és 19 órakor.

MÉREGTELENÍTŐ

Akármennyi figyelmet fordítunk is testünkre, méreganyagok mindenképpen felhalmozódnak.
A program számos alprogramja a méregtelenítésért felelős szerveinket (máj, vese, lép,
hasnyálmirigy és belek) célozza meg. Jól kiegészíti a Légzés, Emésztés, Máj, Vese és
Nyirokrendszer program. Használata kiemelten ajánlott a szervóra szerint 1, 4, 13 és 19
órakor.

SZEM/LÁTÁS

Ezt a programot különösen azoknak ajánljuk, akik számítógéppel dolgoznak, sokat néznek
tévét vagy szemüveget viselnek. Kiegészítésként az Örökifjú program használható.
Használata kiemelten ajánlott a szervóra szerint 10 és 16 órakor. Látásproblémák javítása
érdekében naponta többször érdemes futtatni.

KERINGÉS

Szív- és érrendszerünk szervezetünk fontos része, mivel oxigént és tápanyagokat szállít a
sejtekhez, a sejtektől elszállítja a széndioxidot, és mozgósítja az immunrendszerünket. Egy

ilyen rendszerben a sejttevékenység mennyisége magas szintű elektromágneses
kommunikációt diktál. Ezt a folyamatot támogatja a Keringés program.
Hatékonyan lehet kombinálni olyan programokkal, mint a Lazítás, Idegek, Örökifjú, Hormon,
Bioritmus és Meridián. Valamint emésztést és a méregtelenítést segítiő programokkal, mint a
Méregtelenítő, Emésztés, Máj, Vese és Nyirokrendszer. Használata kiemelten ajánlott a
szervóra szerint 1, 6, 11, 16, 19, 23 és 24 órakor.

LÉGZÉS

Különösen ajánlott azoknak, akik kemény fizikai munkát végeznek, dohányoznak,
nagyvárosban élnek, vagy valamilyen légzési nehézséggel küzdenek. Az Örökifjú program
kiváló kiegészítője lehet. Használata kiemelten ajánlott a szervóra szerint 1, 11, 16, 18 és 20
órakor.

EMÉSZTÉS

A megfelelő táplálkozás egyik tényezője a jó minőségű étel. De éppen ilyen fontos az a
képesség is, hogy az elfogyasztott ételből fel tudjuk venni a tápanyagokat, és a feleslegessé
vált salakanyagokat megfelelően ki tudjuk üríteni. Ezen folyamat optimális működését
támogatja az Emésztés program.
Lefuttatása célszerű étkezések alatt, puffadás esetén étkezések között, napjában többször is.
Hatékonyan kombinálható olyan programokkal, amelyek a gyomor-bél csatornát célozzák
meg, mint a Máj vagy a Méregtelenítő program. Használata kiemelten ajánlott a szervóra
szerint 7, 9, 12, 13, 19, 21 és 24 órakor.

MÁJ/HASNYÁLMIRIGY

Ez a program a máj és a hasnyálmirigy harmonikus működését támogatja. A hasnyálmirigy az
emésztéshez termel enzimeket, és abban is segít, hogy a sejtek az inzulin nevű hormon
segítségével energiaként hasznosíthassák a glükózt.
A máj egyike a legfontosabb anyagcserét szabályozó, tároló szerveinknek, nélkülözhetetlen
a megfelelő emésztéshez. A Máj program kiválóan alkalmazható az Emésztés és a
Méregtelenítő programokkal. Használata kiemelten ajánlott a szervóra szerint 1, 4, 6, 13 és 21
órakor.

BŐR

Ez a program a hámréteg és más olyan sejtek feltöltését célozza meg, amelyek az egészséges
bőr megóvásához szükségesek. Használata kiemelten ajánlott a szervóra szerint 14, 18 és 20
órakor.

VESE

A vese sokféle feladatot lát el szervezetünkben, többek között a hormonrendszer
működésének szabályozását, a víz- és sóanyagcserét, valamint a csontszövet anyagcseréjét.
Ez a program a vese és a vizeletkiválasztó rendszer megfelelő működését támogatja. Az
optimális eredmények eléréséhez jól kombinálható a Méregtelenítő programmal. Használata
kiemelten ajánlott a szervóra szerint 5 és 19 órakor.

CSONT/SZÖVET

A legtöbb ember úgy gondolja, hogy a csont statikus anyag, pedig valójában csontjaink
ugyanolyan aktívan változnak, mint szervezetünk legtöbb része.
Ahhoz, hogy egészségesek maradjunk, a csontoknak regenerálniuk kell a sejteket,
amelyeknek képesnek kell lenniük arra, hogy a véráramból felvegyék az olyan létfontosságú
strukturális ásványi anyagokat, mint pl. a kalcium. A program ezen folyamatokat támogatja.
Használata kiemelten ajánlott a szervóra szerint 16 és 24 órakor.

EDZÉS UTÁN

Ez a program azokat a folyamatokat segíti, amelyek az edzés utáni regeneráló és újjáépítő
tevékenység során zajlanak. Sportolóknak ajánljuk a versenyeken a mérkőzések közötti
gyorsabb regenerációhoz. Jól kombinálható az Örökifjú programmal. Használata kiemelten
ajánlott a szervóra szerint 11, 14 és 16 órakor.

MERIDIÁN

A tradicionális kínai orvoslás szerint az emberi testet láthatatlan csatornák, meridiánok
hálózzák be. A meridiánok fontos szerepet játszanak szervezetünk különféle szerveinek és
testrészeinek kommunikációjában és koordinálásában.
A Meridián program egyidejűleg stimulálja és harmonizálja az összes meridiánt, hogy segítse
az optimális anyagcserét. Nagyszerűen kiegészíti a Bioritmus program. A Meridian és
Bioritmus programokat szinte mindenki naponta lefuttathatja, aki egyszerűen "jól akarja
érezni magát a bőrében".

BIORITMUS

A program elősegíti bioritmusunk egyensúlyát. A világon egyetlen embernél sem állandó a
fizikai, érzelmi és intellektuális állapot és képesség, hanem ciklikus változásnak van kitéve,
amelyet biológiai ritmusnak hívunk. Különösen ajánlott váltott műszakban dolgozók, sokat
utazók, időzónát gyakran változtatók részére.
A Bioritmus program alkalmazható a Lazítás, Meridián, Antifront és Keringés programokkal.
Használata kiemelten ajánlott a szervóra szerint 1, 10 16 és 21 órakor.

MENSES (új)

Spirituális szemlélet szerint nyilvánvaló kapcsolat van a holdfázisok és a nők 28 napos ciklusa
közt, ami alapvetően befolyásolja a női "természetet". A program rezgései segítenek a női
ciklus "hangolásában". Kiegészítőként ajánljuk a Hormon, Bőr, Méregtelenítő és Bioritmus
programokat.

PROSZTATA (új)

A program különösen középkorú és idős férfiak számára ajánlott a prosztata mirigy helyes
működésének támogatására. Jól kombinálható a Vese, Bioritmus és Örökifjú programokkal.

ANTIFRONT (új)

Néhány ember érzékenyen reagál az időjárási frontok változására. Az időjárás változáskor
tapasztalható elekrtometeorologiai jelenségek módosíthatják biokommunikációnkat, és ezzel
magyarázhatóak a frontérzékenyek tünetei.
A legtöbb ember könnyen túlteszi magát ezeken a változásokon, de sok esetben ez áll az
ideges, lobbanékony viselkedés mögött. Jól kiegészíthető a Fájdalom, Keringés és Bioritmus
programokkal.

MENTÁLIS FELTÖLTŐDÉS (új)

A program használatát elsősorban azoknak ajánljuk, akik gyakran, hosszú vagy egyre
növekvő intenzitású stressznek vannak kitéve. Valamint olyan szituációkban, amikor
kiemelkedően fontos a mentális stabilitás (pl. vizsgaidőszak). Hatását erősítik az Idegek,
Lazítás, Keringés és a Bioritmus programok.

NYIROKRENDSZER (új)

A nyirokrendszer az immunrendszer fontos része. Sejtjei jelen vannak mindenhol a
szervezetben, ahol idegen anyagokkal találkozhatnak. A program a nyirokrendszer
optimális működését támogatja. Kiegészítőként használható az Immun, Keringés és
Méregtelenítő program.

Szervóra szerint

Mert mindennek megvan a maga ideje!

A BioHarmonex már önmagában is egy különleges készülék, de előprogramozási lehetősége
olyan kincs, ami egyesíti magában a modern tudomány és az ősi gyógymódok erejét!
A hagyományos kínai orvoslásban a szervezet működését a Jin és Jang energiák áramlása,
ezek egyensúlya, illetve egyensúlytalansága jellemzi. Így az egyes szervek, és ezen keresztül
az egész test egészséges működéséért is felelnek.
Mint ahogy a szervezet, úgy az egyes szervek is meghatározott időrend szerint
működnek. Míg a testünk naponta, havonta és évente ismétlődő ritmust követ, addig
szerveink bioritmusa az egyik óráról a másikra változik.
A hagyományos kínai orvoslás szerint a 12 szerv közel kétóránként birtokolja az energiák
aktivitását, és ugyanilyen gyakorisággal az ellentétes póluson pihennek is. Az aktív órák
egyúttal az egyes szervek befogadó időszakai, kommunikációs ablakai is.
Ha a BioHarmonex biostimulációs programjait azokban az órákban futtatja, amikor a
megszólított szervek a legaktívabbak, akkor azzal az egyes programok hatványozott hatását
érheti el.
Persze az előprogramozhatóság jó szolgálatot tehet akkor is, ha idősebb nagyszülőnek szánja
a BioHarmonexet, aki önállóan már nem boldogulna a programok kezelésével.
Egy gyermekjáték egyszerűségével

A BioHarmonex 32 programot tartalmaz, és minden egyes program több alprogramból áll.
Ezek a programok és alprogramok szabályozzák az elektromágneses jel frekvenciáját,
amplitúdóját, intenzitását és impulzusát, így célozva meg egy bizonyos biológiai ablakot.
Minden program körülbelül 25-30 percig tart és a készüléktől 1,5 méteren belül hoz létre
rezonanciát. Ha társaságban van, akkor ebben a hatókörben tartózkodók szintén részesednek a

kedvező elektromágneses terápiában. A készülék hátlapjának irányában mérhető
erőteljesebben a hatás, ezért lokális fájdalmaknál és sebgyógyításnál ezzel az oldalával
helyezze a kezelendő felületre.
A készülék nagy előnye, hogy nem kell órákig egy mágnes-ágyhoz láncolva feküdnie, mert a
BioHarmonex hordozható, és minden élethelyzetben alkalmazható, legyen az tárgyalás,
munka, házimunka vagy otthoni tévézés.
Naponta 6-9 különböző programot érdemes futtatni, illetve egy-egy programot többször,
állapottól függően akár 2-3 alkalommal is. De a biorezonanciás terápiát alkalmazó orvosok
általában azt javasolják, hogy ennél többször nem érdemes, mert nem növeli meg a terápiás
hatást.
Rendszeres gyógyszerszedés esetén, a kúra folyamán ajánlott gyakrabban felkeresni a
kezelőorvost, mert a szervezet jelátviteli rendszerének javulásával a szükséges
gyógyszeradagot várhatóan csökkenteni kell majd.
A használat során esetlegesen jelentkező szokatlan érzetek fontos információt közölnek a
felhasználóval. Célszerű ezeket az érzeteket memorizálni, mivel ezek is az állapotjavulást
szolgálhatják. Műtéti hegeknél nagyon ritkán bizsergést érezhet.
Biztonságos regeneráció

Használata igen biztonságos, mivel az extrém alacsony intenzitású
elektromágneses tartományban működik, jelen esetben maximum 10 mikroTesla térerővel,
vagyis a legtöbb, a mindennapi használatban alkalmazott elektromos készülékeknél
kisebb térerővel. Ezek az extrém alacsony intenzitású jelek csak térerőmérővel mérhetők.
Használata ezért engedélyezett beépített szívritmus gerjesztő (pacemaker) készüléket hordozó
betegeknél, és a súlyos pszichikai, idegrendszeri és rosszindulatú daganatokban szenvedő
betegek adjuváns kezelésében is. (Pacemakerrel rendelkezők saját megnyugtatásuk
érdekében, kérjék ki orvosuk véleményét.)
Ennek az intenzitásnak minden eddigi elektrofiziológiai tapasztalat szerint teljesen
veszélytelen a felhasználása, és minden magyar és nemzetközi szabvány szerint korlátozás
nélkül, tehát a csecsemőkortól életünk végéig, napszaktól és tevékenységtől függetlenül
alkalmazhatóak.
A szervezet optimális tápanyagellátásának biztosításával és a biorezonancia terápia együttes
alkalmazásával jelentősen hozzájárulhat egészsége védelméhez, és szervezetének
regenerációs képességét akár többszörösére is növelheti. Ha pedig megelőzési célból
futtatja a BioHarmonex programjait, akkor a betegségeket hírből sem fogja ismerni!

BioHarmonex 4., biostimulációs készülék

A család legjobb barátja
Az otthoni biorezonancia terápia különleges képviselője ez a készülék, amellyel a szervezet
elektromágneses irányító folyamataiba vagyunk képesek specifikusan beavatkozni.
A beüzemelés után indítsa el a kívánt programot, válassza ki a programerősséget, majd
helyezze el a test másfél méteres közelségében a készüléket és élvezze a hatását.
Újdonságok a BioHarmonex 4-ben
A legfontosabb újítások a régebbi típusú BioHarmonex készülékhez képest:
• érintőképernyő,
• fejlesztési lehetőségek (még több program, pl. hang- és színterápia)
• li-ion akkummulátor
Garancia:
A jótállás időtartama a termék megvásárlásától számított huszonnégy (24) hónap, mely
jótállási időtartam a készülékkel adott tölthető ceruzaelemekre nem vonatkozik.

Webáruház készítés
Ár Radar árösszehasonlító és piac